Fyrens Församling

En kyrka mitt i Båstad

  Svenska Alliansmissionen

FYRENS FÖRSAMLING

Vår längtan

    

Livet kan vara hårt och tufft, och många gånger fara hårt fram med oss människor.
Men det finns en klippa som håller. Det finns ett ljus som ger vägledning.

Det finns någon som ger oss nytt liv - Jesus Kristus, Guds Son.


Vår längtan är att kunna gestalta Honom och Hans tjänst i världen, att kunna förmedla Hans ljus,

Hans budskap och Hans kärlek. Vi behöver alla Honom.

BIBELN - Vägledning i en orolig tid
    
I vår församling sätter vi Bibeln mycket högt. Den är en helt unik och fantastisk bok som har betytt och fortsätter att betyda oerhört mycket för miljontals människor på vår jord. Den är Guds berättelse, som han har gett till alla folk och generationer, för att vi ska hitta hem - En dokumentation av Guds handlande i historien som mynnar ut i ett underbart dagsaktuellt erbjudande till oss alla. Därför vill vi i Fyrens Församling erbjuda olika kurser och studiegrupper som alla relaterar till eller har sin utgångspunkt i Bibeln.

Något om församlingen


Kanske undrar du varför vi heter Fyrens församling?

Vi träffas inte i en fyr. Men vi önskar att få vara som en fyr.

Mitt i all osäkerhet och oro i samhället, vill vi vara en fyr som visar vägen till tryggheten.

Tryggheten finns hos Jesus. Han står med utsträckta armar och väntar på att få erbjuda sin glädje och frid.

Om du söker efter detta så vill vi mer än gärna hjälpa dig.

Du är välkommen att vara med på alla våra samlingar.

Vår kyrka är till för dig.

Varmt välkommen!

 

Församlingen bildades 2009 och är ansluten till Svenska Alliansmissionen.


Församlingsplantering


Fyrens Församling har länge haft en vision om att skapa kristna gemenskaper och att bilda nya församlingar nära där människor bor i Båstads kommun. Ett första tydligt steg mot detta togs år 2013, då församlingen sände Birgitta och Bengt Petersson till Förslöv för att börja ett nytt arbete där.

Birgitta Petersson och Martina Cherven är pastorer och leder pionjärarbetet i Förslöv.

Gemenskapen där går under namnet Mötet.
Kontakta Birgitta eller Martina för mer information om Mötet i  Förslöv.


Vi hoppas att du har möjlighet att besöka vår gemenskap i Båstad och även gemenskapen i Förslöv.